Ban #1841 - SarmaCraft | Kazne

Ban #1841
AktivnoZauvijek

Igrac
Moderator/Admin
RazlogIsteklo vrijeme za AD kod / Ignorira upute za AD
Vrijeme07.04.2020, 16:32
IstičeZauvijek Ban
Kazna na serverima*
Kažnjen naFactions