Ban #1076 - SarmaCraft | Kazne

Ban #1076
AktivnoZauvijek

Igrac
Moderator/Admin
RazlogIsteklo vrijeme za sl [+5min]
Vrijeme10.10.2019, 19:02
IstičeZauvijek Ban
Kazna na serverima*
Kažnjen naUHC