Recent Punishments for StrqfedByMatex - SarmaCraft

Recent Punishments for StrqfedByMatex

TypePlayerModeratorReasonDateExpires
Warning

StrqfedByMatex

Kapche
Psovanje mrtvih: https://prnt.sc/1syehdf20. 09. 2021, 13:4327. 09. 2021, 13:43 (Expired)
Mute

StrqfedByMatex

Kapche
Psovanje mrtvih: https://prnt.sc/1syehdf20. 09. 2021, 13:4320. 09. 2021, 19:43 (Expired)
«»
Page 1/1